Praktijkuren
maandag t/m  donderdag
7.45 - 13.00 en 14.00 - 17.00 
vrijdag
7.45 - 12.00
Spoedgevallen buiten praktijkuren
Wij zijn aangesloten bij de Spoedgevallen-
dienst voor Arnhemse tandartsen. U kunt buiten praktijkuren in geval van hevige (na)pijn, nabloeding of een ongeval contact opnemen met de dienstdoende tandarts via 0900 - 1515
.


25-01-2018: De nieuwe website van Ravin J. Raktoe Tandartsen Arnhem is momenteel in ontwikkeling. Op deze nieuwe website vindt u zeer binnenkort een overzicht van de nieuwe landelijke tandartstarieven 2018 inclusief de tandtechniektarieven. 

De Landelijke Tandartstarieven 2018 kunt u ook hier downloaden

 
Hoofdstuk C - Consultatie en Diagnostiek
 
Code  Beschrijving Prijs
a. Diagnostisch onderzoek  

C11

C13

Periodieke controle

Probleemgericht consult


b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  

C22

C28

C29*

C65

Schriftelijke medische anamnese

Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per kaak


c. Toeslagen en diversen  

C80

C84

C85

C86

C87

Mondzorg aan huis

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Weekendbehandeling

Avondbehandeling

NachtbehandelingHoofdstuk M - Preventieve Mondzorg  
Code Beschrijving Prijs

M01

M02

M03

M05

M32**

M10

M20

M61*

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 min.

Consult voor evaluatie van preventie, per 5 min.

Gebitsreiniging, per 5 min.

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Fluoridebehandeling, methode I

Fluoridebehandeling, methode II

Mondbeschermer


Hoofdstuk V - Vullingen  
Code Beschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam
V72 Tweevlaksvulling amalgaam
V73 Drievlaksvulling amalgaam
V74 Meervlaksvulling amalgaam
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91 Eénvlaksvulling composiet
V92 Tweevlaksvulling composiet
V93 Drievlaksvulling composiet
V94 Meervlaksvulling composiet
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
V30 Fissuurlak, eerste element
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige
tandhalzen en applicatie van medicament

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
V70 * Parapulpaire stift
V80 * Wortelkanaalstift
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Hoofdstuk R - Kronen en bruggen  

Code

Beschrijving

Prijs

a. Inlays en kronen  

R08*

R09*

R10*

R11*

R12*

R13*

R14

R24*

R28*

R29

R31

R32*

R33*

Eenvlaks composiet inlay

Tweevlaks composiet inlay

Drievlaks composiet inlay

Eenvlaksinlay

Tweevlaksinlay

Drievlaksinlay

Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Kroon

Endokroon, indirect vervaardigd

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Gegoten opbouw, indirecte methode

Gegoten opbouw, directe methode


b. Brugwerk  

R40*

R45*

R46*

R49

R50*

R55*

R60*

R61*

R65

R66

Eerste brugtussendeel

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Brugverankering, per anker

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Metalen fixatiekap met afdruk

Gipsslot met extra afdruk

Plakbrug zonder preparatie

Plakbrug met preparatie

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee


c. Restauraties diversen  

R70

R71*

R72

R73

R74*

R75*

R76

R77

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Opnieuw vastzetten plakbrug

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element


d. Schildje van keramiek of kunststof  

R78*

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie


e. Temporaire voorzieningen  

R80*

R85*

R90*

Temporaire, eerste voorziening

Temporaire, volgende voorziening

Gedeeltelijk voltooid werk


Hoofdstuk P - Kunstgebitten  

Code

Beschrijving

Prijs

P60

P65

P17

P10*

P15*

P16

P18

P34*

P35*

P31*

P32

P33

P40

P45*
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Wortelkap met stift

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief

verhoogd met per immediaat te vervangen element Noodkunstgebit
a. Volledig kunstgebit  
P21*

P25*

P30*
Volledig kunstgebit bovenkaak

Volledig kunstgebit onderkaak

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

     
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36

P14

P37

P27

P28

P38

P39

P41

P42

P43
Individuele afdruk zonder randopbouw

Individuele afdruk met randopbouw

Frontopstelling in aparte zitting

Reoccluderen

Naregistratie en remounten

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen


     
Overige  
P29

P06

P01*

P02*

P03*

P04*

P70*

P07*

P08*

P56

P51*

P52*

P53*

P54*

P57*

P58*

P78*

P79* 
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Tissue conditioning volledig kunstgebit

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, indirect met randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct zonder randopbouw

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame, direct met randopbouw

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, zonder afdruk

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame, met afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

Hoofdstuk H - Chirurgie  

Code

Beschrijving

Prijs

a. Onderdeel A  
H11

H16

H21

H26

H50

H55
Trekken tand of kies

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Kosten hechtmateriaal

Hechten weke delen

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

b. Onderdeel B  
H90

H35

H40

H41
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Moeizaam trekken tand of kies,

met mucoperiostale opklap

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

     
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42

H43

H44

H59
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

Primaire antrumsluiting

Behandeling kaakbreuk, per kaak

     
Cyste-operatie  
H60

H65
Marsupialisatie

Primaire sluiting

     
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70

H75

H80

H85
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Hoofdstuk E - Wortelkanaalbehandelingen (Endodontologie)
 

Code

Beschrijving

Prijs

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01

E02

E03
 Wortelkanaalbehandeling consult

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Consult na tandheelkundig ongeval

b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
     
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide

wortelpunt, ongecompliceerd
 
E04

E13

E14

E16

E17

E85

E19

E66
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Elektronische lengtebepaling

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

     
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51

E52

E53

E54

E55

E56

E57
Verwijderen van kroon of brug

Moeilijke wortelkanaalopening

Verwijderen van wortelstift

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

     
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61

E62

E63*

E64
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

Afsluiting van open wortelpunt

     
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77

E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

     
Bleken  
E90

E95

E97*

E98
Inwendig bleken, eerste zitting

Inwendig bleken, elke volgende zitting

Uitwendig bleken per kaak

Materialen voor thuisbleken

     
Behandeling trauma-element  
E40

E42

E43*

E44
Directe pulpa-overkapping

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Verwijderen spalk

     
Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam
     
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31

E32

E33

E34*

E36*

E37
Snij-/ hoektand

Premolaar

Molaar

Aanbrengen retrograde vulling

Het trekken van een element met re-implantatie

Kijkoperatie

     
Gebruik operatiemicroscoop  
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
     
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87

 
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor

wortelkanaalbehandeling


              
Hoofdstuk T - Tandvleessbehandelingen (Parodontologie)  

Code

Beschrijving

Prijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11

T12

T21

T22

T31

T32

T33

T51

T52

T53

T54

T55

T56

T60

T61
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

     
Parodontale chirurgie  
T70

T71

T72

T73

T74

T75

T76
Flapoperatie tussen 2 elementen

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

Directe post-operatieve zorg, kort

Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Tuber- of retromolaarplastiek

b.  Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80

T81

T82

T83
Tandvleestransplantaat

Tuber- of retromolaarplastiek

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

     
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84*

T85*


T86
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

     
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87

T88
Kroonverlenging per element

Kroonverlenging per sextant

     
Directe postoperatieve zorg  
T89

T90
T89 Directe post-operatieve zorg, kort

T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

     
Diversen  
T91

T92

T93**

T94

T57*

T95*

T96
Pocketregistratie

Parodontiumregistratie

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Behandeling tandvleesabces

Toepassing lokaal medicament

(Draad)Spalk

Uitgebreide voedingsanalyse

Hoofdstuk J - Implantaten  

Code

Beschrijving

Prijs

J97

J98
Overheadkosten implantaten

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01

J02

J03*

J05
Initieel onderzoek implantologie

Verlengd onderzoek implantologie

Proefopstelling

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

b. I Pre-implantologische chirurgie  
J08*

J09*

J10*

J11

J12*

J13*

J07
Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Prepareren donorplaats

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen  
J06

J15*

J16*

J17*

J18*

J19
Vrijleggen foramen mentale

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

Aanvullende ophoging bodem bijholte

Ophoging bodem bijholte orthograad

Toeslag esthetische zone

c. Implantologische chirurgie  
J20*

J21*

J22*

J23*

J24*

J25*

J26

J27*
Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

Moeizaam verwijderen implantaat

Vervangen implantaat

d. Diversen  
J30

J31

J32*
 Bindweefseltransplantaat, eerste

Volgende bindweefseltransplantaat

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

e. Mesostructuur  
J40*

J41*

J42*

J43*

J44*
Twee magneten/drukknoppen

Elke volgende magneet, drukknop

Staaf tussen twee implantaten

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50*

J51*

J52*

J53*

J54*

J55*

J56*

J57

J58

J59
Boven- en onder klikgebit

Onder-klikgebit

Boven-klikgebit

Omvorming klikgebit

Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten

Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten

g. Nazorg implantologie  
J60

J61
Specifiek consult nazorg implantologie

Uitgebreid consult nazorg implantologie

h. Prothetische nazorg  
J70*

J71*

J72*

J73*

J74*

J75*

J76*

J77*
Opvullen zonder staafdemontage

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten

Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten

Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten

Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten

Hoofdstuk G - Kaakgewrichtsklachten (CMD / Gnathologie)
 

Code

Beschrijving

Prijs

a.

Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)


Onderzoek/diagnostiek  
G01

G02

G03
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Spieractiviteitsmeting en registratie

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

     
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61

G62*

G63*

G64

G65*

G66

G67

G33*
Instructie spieroefeningen

Occlusale spalk

Repositiespalk

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Indirect planmatig inslijpen

Biofeedbacktherapie

Behandeling triggerpoint

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

     
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69* Opbeetplaat
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
     
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G20

Scharnierasbepaling

Centrale relatiebepaling

Protrale/laterale bepalingen

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Voor het behouden van beethoogte

Therapeutische positiebepaling

Beetregistratie intra-oraal


c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71*

G72

G73*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Controlebezoek MRA

Reparatie MRA met afdruk

Hoofdstuk A - Verdoving (Anesthesie)  

Code

Beschrijving

Prijs

A15

A10

A20

Oppervlakte verdoving

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Behandeling onder algehele narcose


Hoofdstuk X - Röntgenfoto's (Röntgendiagnostiek)
 

Code

Beschrijving

Prijs       

X10

X21

X22

X24

X25

X26

Kleine röntgenfoto

Kaakoverzichtsfoto

Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

Schedelfoto

Maken meerdimensionale kaakfoto

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto


* bovendien techniek- of materiaalkosten van toepassing
** toeslag van toepassing